POSADZKI PRZEMYSŁOWE

Nasza specjalność to renowacja posadzek przemysłowych, żywicznych oraz betonowych. Wykonujemy również dekoracyjne posadzki żywiczne na małych powierzchniach (dom,biuro,itp.). Mamy również doświadczenie w wykonawstwie nowych posadzek. Dzięki współpracy z wieloma firmami swoje usługi świadczymy na terenie całego kraju.

Usuwamy typowe usterki posadzek, takie jak:

  • Ubytki punktowe.
  • Pęknięcia.
  • Odrywające się powłoki.
  • Pylenie posadzki.
  • Źle wykonana podbudowa.

Każdą usterkę da się naprawić, każdą posadzkę da się odpowiednio zakonserwować. Dzięki wysokiej jakości produktom oraz wyspecjalozwanej kadrze jesteśmy w stanie szybko i sprawnie doprowadzić posadzkę do należytego stanu

Przed przystąpieniem do prac wykonujemy profesjonalną ocenę stanu posadzki na podstawie wizji lokalnej, bądź szczegółowo sporządzonej dokumentacji zdjęciowej dostarczonej przez klienta.